Rodinná pohoda

bucket-small

Služby pro
domácnosti

services-comChcete služby pro firmy?
Klikněte zde...

Hlídání junioři

Otázky které nás zajímají:

 • seznámit chůvu se zdravotním stavem dítěte (alergie, astma, úrazy ap.) a v jak se zachovat v případě, že nastanou komplikace (dojde ke styku s alergenem, astmatický záchvat,…)
 • předat chůvě veškeré kontakty, na kterých budou k zastižení v době hlídání
 • seznámit chůvu s domácností vč. spotřebičů, tak aby byla schopna zaopatřit dítě (jídlo, oblečení, ap.)
 • převzít péči o dítě ve stanovený čas jak bylo dohodnuto
 • v případě, že hlídání skončí v pozdních nočních hodinách, kdy není možné již použít k přepravě domů MHD, jsou rodiče povinni chůvě zajistit bezpečnou dopravu domů (taxi, odvezení na nejbližší možnou zastávku MHD, umožnit přespání)

Základní povinnosti Chůvy:

 • včas dle dohody přijmout péči o dítě
 • seznámit se zdravotním stavem dítěte
 • seznámit se s domácností
 • pečovat o dítě osobně a svědomitě
 • zajistit činnost dítěte tak, aby se předcházelo úrazům
 • nikdy nenechávat dítě samotné bez dozoru
 • nesvěřovat péči o dítě další osobě
 • v případě, že rodiče své dítě nepřevezmou ve stanovenou dobu bez předchozího upozornění, kontaktovat rodiče a firmu - DÍTĚ NEOPUSTIT a čekat na vyřešení situace

Mimo jiné:

 • zajišťujeme pravidelné hlídání dětí v rodinách
 • jsme vám po ruce i v případě, že naše služby potřebujete pouze výjimečně
 • vyzvedáváme děti ze školky či školy
 • doprovázíme je do nejrůznějších kroužků či sportů
 • doučujeme v rozsahu učiva základní školy
 • organizujeme narozeninové a jiné oslavy (více služby Catering)
 • hlídáme děti hotelových hostů
 • staráme se o dětské návštěvníky firemních akcí i rodinných oslav

Minimální doba péče jsou 3 hodiny

Cena jednorázové služby:

120,- Kč hodina

Ceny pravidelných klientů:

(klient má se společností sepsanou smlouvu)

Suma je dojednávaná individuálně

Pro klienty využívajících pravidelně více služeb se sestavuje smlouva a ceny na míru.