Rodinná pohoda

bucket-small

Služby pro
domácnosti

services-comChcete služby pro firmy?
Klikněte zde...

Dovoz, odvoz, převoz – senioři

Pro dovoz, odvoz, převoz nás můžete využít pravidelně i jednorázově. Automaticky klientovi pomůžeme z bytu a při nástupu a výstupu z vozu. Zajistíme i doprovod k lékaři. ( viz.služba, doprovod.)

Základní povinnosti dopravce:

  • včas dle dohody přijmout klienta na stanoveném místě
  • seznámit se zdravotním stavem klienta
  • při převozu dodržovat bezpečnostní předpisy a zejména dbát na bezpečnost klienta
  • zajistit činnost klienta tak, aby se předcházelo úrazům
  • v případě požadavku vyčkat pro další požadovaný převoz

Cena jednorázové služby:

120,- Kč hodina

10,-/1km doprava

Ceny pravidelných klientů:

(klient má se společností sepsanou smlouvu)

Suma je dojednávaná individuálně

10,-/1km doprava

Pro klienty využívajících pravidelně více služeb se sestavuje smlouva a ceny na míru.